Zarządzanie płynnością finansową w firmie

Skuteczne zarządzanie płynnością finansową jest kluczowe dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Płynność finansowa odnosi się do zdolności firmy do spełnienia swoich bieżących zobowiązań